Misaono - refleksivna poezija

Zabranjeno je

11/12/2014 prelepapoezija 0

Zabranjeno je plakati, a da se nešto ne nauči, probuditi se, a ne znati šta sa sobom, plašiti se svojih sopstvenih uspomena. Zabranjeno je ne smejati se problemima, ne boriti se za ono što želiš, […]