Misaono - refleksivna poezija

Sanjarija

07/05/2014 prelepapoezija 0

I Na livade ljudskim okom negledane i na zlatna polja što se tekar slute s prepasti zle svile strijeljaš zjene sane u turobne ure i strasne minute, zlatna dušo sestre! Koso Vivijane! Oči Moje Zemlje, […]