Misaono - refleksivna poezija

Osećam tu noć

13/05/2014 prelepapoezija 0

Osećam tu noć koja nadolazi i plavi proletnu dolinu dragih stvari, kao vojnik ranu staru koja iznova krvari. Poznajem tu dugačku noć koja će da nas u dvojne redove svrsta, tu padavičarku, koja će zariti […]