Deskriptivna poezija

Aleksandru Bloku

05/03/2015 prelepapoezija 0

Ja sam došla pesniku u goste. Ravno podne beše, i nedelja. Napolju se vejavice zloste, A u sobi toplo je od želja.Sunce, neke boje malinove, Izranja kroz kolutove dima. Domaćin je ćutljiv.Poput sove Posmatra me […]

Ljubavna poezija

Uveče

27/11/2014 prelepapoezija 0

Oplakuje tiha muzika predvorjem Ispaćene duše tajanstvenu bedu. Sveže i oštro mirišu morem Sa poslužavnika ostrige u ledu.„Prijatelj sam ti”, šapće, a uzdisaj Meni se ote kada mi ramena Dotače tek nežno, i iz mene […]