Misaono - refleksivna poezija

Reka bi mogla da bude

28/04/2015 prelepapoezija 1

Reka bi mogla da bude okean, ako se zgrči toliko ima u sebi ogromne, večite vode.Al ako ikada zapne i umori se dok trči umreće bez daljine, umreće bez slobode.Umreće u njoj vetar. Umreće šume […]