Ljubavna poezija

Utopljene duše

26/11/2013 prelepapoezija 0

Još jednom samo, o, da mi je dići Ispod života svet umrlih nada; Još jednom samo, o, da mi je ići Prostorom snova pod vidikom jada.Potajna slabost i žudnja ka sreći, Skrivene misli u boji […]