Deskriptivna poezija

Zimska idila

24/01/2014 prelepapoezija 4

Zima je pokrila snegom doline i polja ravna, I tavne, visoke gore. Vihori snežnoga praha Po pustom viju se polju, i cela priroda ćuti, I listak poslednji vene od zimskog studenog dahaVeselo puckara plamen u […]