Zoran M. Grumić

Zoran M. Grumić

Pesme

1. Ljubi pesnika

2. Moje pjesme

3. Mala moja cv’jete iz Dervente

4. Voli

5. Ne treba ga piti ko voleo nije

Biografija pesnika

Zoran M. Grumić je rođen 9. juna 1960. godine u Pečeneg Ilovi, Prnjavor. Osnovnu školu završio u Velikoj Ilovi i Šibovskoj, Srednju ekonomsku školu u Derventi, a Ekonomski fakultet u Banjaluci. Živi, radi i piše u Prnjavoru.

Do sada je objavio zbirke pjesama: „Veliki i mali“ 2001. godine, „Aurora“ 2003. godine, „Putevi i putokazi“ 2010. godine, „Malo drugi više ja“ 2013. godine i „Zakašnjela mladost“ 2020. godine.

Pogledajte ostale pesnike u rubrici