Marija Grković

Marija Grković

Pesme

1. Mila

2. Dišem

3. Ljubičasta žica

Biografija pesnika

Marija Grković je rodjena u Beogradu dana 28.08.1995. godine.
Završila je osnovu školu i Desetu gimnaziju „Mihajlo Pupin“ u Beogradu. Nakon gimnazije
upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, te na istom diplomirala 2019. godine.
Najveća ljubav su joj slikanje i pisanje. Smatra da je pravi trenutak da njenu lepšu polovinu
podeli sa drugima.

Pogledajte ostale pesnike u rubrici

16