Misaono - refleksivna poezija

Crni jamb sna

02/05/2014 prelepapoezija 1

Ja posle velikog sna poduzeh put tužan MALARMEU uhu zvezda za sna tamni zvuk: zri zvučni cvete tužnim predelima u toploj kori mozga gde me ima taj san moj izvijen u zvezdani luk.Taj san je […]