Misaono - refleksivna poezija

Pjesma o tišini

24/01/2023 prelepapoezija 0

Ona se uvijek javi kad zanoća. U večernjici svako veče sija. U tami bdije, u lišću ćarlija, a njena sestra zove se Samoća. Ne laže nikad. Ne osvaja zvukom. Blagoću ima stare mame. Ko dobar […]