Epske narodne pesme

Ko krsno ime slavi, onom i pomaže

18/11/2013 prelepapoezija 1

Što protuži rano u nedelju, U nedelju prije jarkog sunca, U sokolu gradu bijelome U tamnici Petra Mrkonjića? Oglasuje, da je soko sivi, Po istini vojvoda Todore. Ako tuži, za nevolju mu je: Sutra mu […]