Misaono - refleksivna poezija

Izdajice

27/05/2017 prelepapoezija 0

Idi, brajko, u šumu Koja ti je prva, Pa se uči od hvatova Posečenih drva.Ne bi niko oborio Šumu kolika je, Da ne dade šuma sama Sekiri držalje.Jovan Jovanović Zmaj