Misaono - refleksivna poezija

Čekanje

12/06/2015 prelepapoezija 0

Doći će i trenut poslednji i sveti,Kada ćemo jednom, mirno čekajući,Reći jedno drugom: već je vreme mreti,Kao što se kaže: već je vreme kući. U horizont prazan gledajući tada,Na ivici gde se mrak i svetlost deli,Zamrznuće […]