Dečija poezija

Kako bi

25/02/2015 prelepapoezija 0

Kako bi to stajalo kad bi čovek zreo najedared seo na drvena hata pa da se klamata?Kako bi to stajalo kad bi stari deka napio se mleka, pa zavijen u jastučak prespavao ručak?Kako bi to […]