Deskriptivna poezija

Legenda

11/05/2014 prelepapoezija 0

Hristos, u dnu sela, na domaku puta, Na mestu gde „Sveto Vrelo“ teći zače, Sam, na krstu visi, i splet oštre drače Obvija se grubo oko čela žuta. Pozno, kad u granju samotnoga kuta Mesečina […]