Lirske pesme

Vila zida grad

17/10/2020 prelepapoezija 1

Grad gradila bjela vila Ni na nebo, ni na zemlji, No na granu od oblaka; Na grad gradi troje vrata: Jedna vrata sva od zlata, Druga vrata od bisera, Treća vrata od škerleta. Što su […]