Epske narodne pesme

Lov Markov s Turcima

21/01/2014 prelepapoezija 0

Lov lovio Murate vezire, lov lovio po gori zelenoj sa svojijeh dvanaest delija i s trin’estim Kraljevićem Markom; lov lovili tri bijela dana, i ne mogli ništa uloviti; namjera ih nanijela bila na zeleno u […]