Epske narodne pesme

Mali Radojica

02/03/2014 prelepapoezija 2

Mili Bože, čuda golemoga, ja li grmi, ja l’ se zemlja trese, ja se bije more o mramorje, ja se biju na Popina vile? Niti grmi, nit se zemlja trese, ni se bije more o […]