Epske narodne pesme

Marko Kraljević i soko

21/01/2014 prelepapoezija 0

Razbolje se Kraljeviću Marko Pokraj puta druma junačkoga, Više glave koplje udario, A za koplje Šarca privezao, Još govori Kraljeviću Marko: „Ko bi mene vode napojio, „Ko li bi mi ladak načinio, „Taj bi duši […]