Misaono - refleksivna poezija

Luča Mikrokozma

20/12/2013 prelepapoezija 0

POSVEĆENO G. S. MILUTINOVIĆU (Na Cetinju 1. maja 1845) Da, svagda mi dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani, zadatak je sm’ješni ljudska sudba, ljudski život snovidjenje strašno! Čovjek izgnat za vrata čudestvah, on sam sobom […]