Ljubavna poezija

Ona i njoj

12/06/2015 prelepapoezija 1

Tamo gde zima i leto, proleće i jesen vlada,Gde čovek živi u borbi sa ljudima i samim sobom,Gde bezazlena nevinost večito pati i strada,Vetar potresa ogolele grane nad tvojim grobom. Tamo gde ti je kolevku mati […]