Misaono - refleksivna poezija

Luča Mikrokozma

20/12/2013 prelepapoezija 0

POSVEĆENO G. S. MILUTINOVIĆU (Na Cetinju 1. maja 1845) Da, svagda mi dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani, zadatak je sm’ješni ljudska sudba, ljudski život snovidjenje strašno! Čovjek izgnat za vrata čudestvah, on sam sobom […]

Ljubavna poezija

Crnogorac svemogućem Bogu

18/12/2013 prelepapoezija 0

O, Ti, Bićem beskonačni, bez početka i bez kraja! Početak si sam osnova a kraj svega u Tebe je. , dubino neizmjerna, ti, visoto nedolećna, ti si sjajnost svoju skrio mnogostručnim pokrivalom Veličanstva i prostranstva! […]

Ljubavna poezija

Noć skuplja vijeka

18/12/2013 prelepapoezija 0

Plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče ispod polja zvjezdanije u proljećnu tihu veče, siplje zrake magičeske, čuvstva tajna neka budi, te smrtnika žedni pogled u dražesti slatkoj bludi. Nad njom zv’jezde rojevima brilijantna […]