Misaono - refleksivna poezija

Jesen

03/12/2015 prelepapoezija 0

Lišće pada, pada iz daljina, kao da vrtovi nebesa venu; svo lišće pada uz gestu niječnu.I teška zemlja pada noću iz svih zvijezda u samoću.Svi mi padamo. I moja ruka pada. Pogledaj druge: pad je […]