Misaono - refleksivna poezija

Sa pogledom ugašenim

10/05/2014 prelepapoezija 0

Sa pogledom ugašenim, s prekrštenim rukama, na mrtvačkom odru svom ležao sam međ’ vama.Vi ste moje bledo lice rosnim vencem obvili, i o mojim bolovima sa uzdahom zborili.Ja sam sluš’o reči vaše s njinim slatkim […]