Deskriptivna poezija

Sanjarija

26/06/2016 prelepapoezija 0

Lo giorno se n’ andava, e l’aer bruno Toglieva gli animai che sono ‘n terra, Dalle fatiche loro Dante Oh! mir mi dajte! Čas je kad ispod kruga tmuše Magluštine horizont isprekidani guše A džinovsko […]

Misaono - refleksivna poezija

Sanjarija

07/05/2014 prelepapoezija 0

I Na livade ljudskim okom negledane i na zlatna polja što se tekar slute s prepasti zle svile strijeljaš zjene sane u turobne ure i strasne minute, zlatna dušo sestre! Koso Vivijane! Oči Moje Zemlje, […]