Misaono - refleksivna poezija

Poezija

12/06/2015 prelepapoezija 0

Mirna kao mramor, hladna kao sena,Ti si bledo tiho devojče što sneva.Pusti pesma drugih neka bude žena,Koja po nečistim ulicama peva. Ja ne mećem na te đinđuve sa trakom,Nego žute ruže u te kose duge:Budi odveć […]

Misaono - refleksivna poezija

Čekanje

12/06/2015 prelepapoezija 0

Doći će i trenut poslednji i sveti,Kada ćemo jednom, mirno čekajući,Reći jedno drugom: već je vreme mreti,Kao što se kaže: već je vreme kući. U horizont prazan gledajući tada,Na ivici gde se mrak i svetlost deli,Zamrznuće […]

Deskriptivna poezija

Bor

06/04/2015 prelepapoezija 0

Golem i mračan, neveselo Stoji, bezimen kao travka; U njemu huči gorsko vrelo, I noću prespi jedna čavkaUsamljen večno, strašna grmen, U prvi sunčev trenut sjanja, Niz ozarenu baci strmen Crni sen svoga očajanja.A noću […]

Deskriptivna poezija

Noć

06/04/2015 prelepapoezija 0

Padaju sutoni prvi plavi, I zvezda već zrači sa rečnog dna. Zasipa s topola mir po travi. . . Anđeli veslaju barke sna.Nestaje i s danom deo mene, Putima neznanim kud i sve. . . […]

Deskriptivna poezija

Padanje lišća

18/02/2015 prelepapoezija 0

Koračaše nema, hladna, pored mene,Bez srebrne suze u mutnome oku;Kraj nas behu mrtve ruže i vrbene,Padalo je veče na vodu široku Stare jedne reke. Njen je korak bioKô korak samoće, nečujan i setan.Besmo tako tužni; nas […]

Ljubavna poezija

Ljubav

30/09/2014 prelepapoezija 0

Je li ovo ljubav, ili bolna jedna Potreba da ljubim? Ova želja plava, Je li želja srca moćnoga i čedna? Ili napor duše koja malaksava?Je li ovo žena koju ljubim, zbilja? Il’ sen na prolasku […]

Ljubavna poezija

Kraj

09/06/2014 prelepapoezija 0

Hoću u tvom srcu, posle tamnih jada, Da ostavim jednu nostalgiju dugu: Pa sve kada prođe, da se sećaš tada Sa bolom na sreću, s radošću na tugu.Hoću moja ljubav, kad sve jednom padne, Da […]