Lirske pesme

Srpska đevojka

17/10/2020 prelepapoezija 0

U Milice duge trepavice, prekrile joj rumen’ jagodice, jagodice i bijelo lice; ja je gledah tri godine dana, ne mogah joj oči sagledati, crne oči na bijelo lice, već sakupih kolo đevojaka, i u kolu […]

Misaono - refleksivna poezija

Svetli grobovi

17/10/2020 prelepapoezija 0

Bejaste li, braćo moja mlada, Da l’ bejaste vi na groblju kada, Aj’ na groblju, na golemu? — Ta uvek smo mi na njemu. Groblje j’ zemlja kom se hodi; Groblje j’ voda kom se […]

Misaono - refleksivna poezija

Papirni brodovi

17/10/2020 prelepapoezija 0

Iz dana u dan puštam niz reku poneki mali papirnati brod. Svaki od njih ukrasio sam krupnim, crnim slovima mog imena i sela u kojem živim.Možda će neko preko sedam mora naići na moj brod […]

Dečija poezija

Plava zvezda

17/10/2020 prelepapoezija 0

Iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja, trava, – opet noćas tebe čeka čudna neka zvezda plava, zvezda prava.Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš. Kad zažmuriš i kad zaspiš, […]

Deskriptivna poezija

Čudesni svitac

17/10/2020 prelepapoezija 0

Kad u tihe letnje večerizapali polja svitaca rojznaj da među njima treperii jedan koji je samo tvoj. Treći… sto treći… hiljadu trećibroj tako sve dok pšenica zriTvoj svitac mora biti najvećii najsjajniji, kao i ti. Iako te […]

Deskriptivna poezija

Selo

17/10/2020 prelepapoezija 0

Vitorog se mesec zapleo u granju Starih kestenova; noć svetla i plava. Kô nemirna savest što prvi put spava, Tako spava more u nemom blistanju.Čempresova šuma bdije; mesec na nju Sipa svoje hladno srebro; odsijava […]

Dečija poezija

Šašava pesma

17/10/2020 prelepapoezija 0

Mama mi kaže: Šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi?U njoj dečaci, kažem, postoje, dečaci smeđi, crni i plavi.Mama mi kaže: Šašavo moje, zar mogu tamo svi da se slože?Ja mami kažem: Kad […]

Lirske pesme

Vila zida grad

17/10/2020 prelepapoezija 0

Grad gradila bjela vila Ni na nebo, ni na zemlji, No na granu od oblaka; Na grad gradi troje vrata: Jedna vrata sva od zlata, Druga vrata od bisera, Treća vrata od škerleta. Što su […]