Deskriptivna poezija

Spavač u Dolu

05/02/2015 prelepapoezija 0

To je zelen-rupa s raspevanom rekom što srebrne prnje poludelo kači O travu: tu sunce na bregu dalekom Blešti: to je dolac što penasto zrači. Otvorenih usta, tu mlad vojnik spava. Jastuk mu je plava […]