Misaono - refleksivna poezija

Baš Čelik

10/04/2014 prelepapoezija 0

1. Sanjao sam ga. On ima ruke od gvožđa i runa, a usne od debele i hrapave gume. Zubi su mu stene, oči od liskuna, u kosi nosi zverove i šume. Dopola mu lica vilica […]