Misaono - refleksivna poezija

Pohvala svetu

16/03/2014 prelepapoezija 0

Ne napuštaj me svete Ne idi naivna lasto Ne povredite zemlju Ne dirajte vazduh Ne učinite nikakvo zlo vodi Ne posvađajte me sa vatrom pustite me da koračam Prema sebi kao prema svome cilju Pustite […]