Lirske pesme

Cijena brata i dragoga

21/11/2013 prelepapoezija 0

Oj đevojko, imaš li dragoga? — Imala sam brata i dragoga, Pak sam oba na vojsku spremila. — Jesi l’ rada, da ti koji dođe? — Ja sam rada, da mi oba dođu. — Šta […]