Snaga

Tatjana Vesnić

Šta je snaga a šta slabost,
je l’ imamo dilemu?
Nemoj da te lažni zbune,
da ne bi i ti lako, bio u problemu.

Istina je mnogo jaka,
a druga je priča mlaka,
može proći instant takva,
samo na brzaka, razume se kvarnjaka.

No gle vreme radi svoje,
dok čuva svoje snažne heroje,
a kad lukavi na vrata kucne,
možda će i palima, u glavi da kvrcne.

Ustaj druže ne čekaj, nemoj da se plašiš,
jer život u vremenu, već debelo mašiš,
a vreme ko vreme, evo i sad teče,
zar ne vidiš da dušu zlotvori ti gnječe.

Hoćeš snagu? Reci glasno,
i sve će ti biti jasno.
Neko te je tovario, i lažima prevario,
al’ ne mari neka njega, jer i on je slabić bio!

Snažno stoji hrabra srca,
i kad zlotvor, u srce ti puca,
slab se krije iza laži,
jer snage nema da svoje osnaži.

Dobrota ljudska najveća je sila,
iako deluje da je samo mila,
aj probaj sokole, ti to da izdržiš,
da vidiš kol’ko lakše je, drugoga da ružiš.

Pa sve te ružne namere tuđe,
i od najveće gadosti su grđe,
svaki potez da drugog zaboli,
samo će ovog prvog da razboli!

Šta je snaga a šta slabost,
da li ipak znamo,
hoćemo li sada jasno, u oči da se gledamo?

Aуторска права / copyright © Татјана Веснић

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1

ВЕСНИЋ, Татјана, 1988-

Речи / Татјана Веснић. – 1. изд. – Београд : В. Величковић, 2023 (Земун : Бирограф). – 69 стр. : ауторкина слика ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-902212-2-6

COBISS.SR-ID 12542464

Tatjana Vesnić

2

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*