Poezija

U ropstvu

14/01/2020 prelepapoezija 0

Nekad smo svi znali jasno, od najnepismenijeg seljaka pa do gospode i dece njine, šta je rodoljubivo i časno, i šta treba da čine potomci negdanjih junaka.Ne mogu da poznam narod čije su pevali vrline […]