Misaono - refleksivna poezija

Skriveni bol

24/01/2023 prelepapoezija 0

Netko sa svojim bolom ide Ko sa otkritom ranom: svi neka vide. Drugi ga čvrsto u sebi zgnječi I ne da mu prijeći u suze i riječi. Rad’je ga skriva i tvrdo ga zgusne U […]