Epske narodne pesme

Bog nikom dužan ne ostaje

18/11/2013 prelepapoezija 1

Dva su bora naporedo rasla, Među njima tankovrha jela; To ne bila dva bora zelena, Ni međ’ njima tankovrha jela, Već to bila dva brata rođena: Jedno Pavle, a drugo Radule, Među njima sestrica Jelica […]