Epske narodne pesme

Nahod Simeun

18/11/2013 prelepapoezija 0

1. Uranio starac kaluđere 2. Na Dunavo na vodu studenu, 3. Da zavati vode na Dunavu, 4. Da s’ umije i Bogu se moli; 5. Namjera je starca nanijela, 6. Nađe starac sanduk od olova, […]