Lirske pesme

Cvili, tuži žeronjica, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Cvili, tuži žeronjica, koledo! Sredi noći, polunoći, Njega pita domaćine: „Kakva ti je nevoljica, Te ti cviliš sredi noći, Polunoći?“ Al’ govori Žeronjica: „Duga njiva, Nes’ orana, a široka, Nevlačena.“ Lirska narodna poezija

Lirske pesme

Petlovane brzovane, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Petlovane brzovane, koledo! „Daj ti mene konjma zobi.“ Al’ govori petlovane: „Ja mog biti odabaša „Na stotinu kokošaka, „Da ih vodam od bunjišta „Do bunjišta.“ Lirske narodne pesme

Lirske pesme

Oj djevojko bledoliko, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Oj djevojko bledoliko, koledo! Što si tako bledolika ? Jel’ si suncu dvore mela, Jel’ mjesecu konj’ sedlala? — Nisam suncu dvore mela, Ni mjesecu konj’ sedlala, Tek stojala te gledala, De se vile s gromom […]

Lirske pesme

Mačak čuči na prekladnju, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Mačak čuči na prekladnju, koledo! Otegao repetinu, Izbučio očetine. Njega pita domaćine: „Mar macane, macacane, „Kakva ti je nevoljica „Te si setan, neveseo?“ A govori macacane: „Kako neću setan biti, „Setan biti neveseo, „Kad i […]

Lirske pesme

Domaćice gospođice, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Domaćice gospođice, koledo! Lepo si se opasala Čistom svilom po košulji, Ibrišimom po azdiji; Ako oćeš i bolje ćeš. Slava i čas da je na čas Gospođici. Lirske narodne pesme

Lirske pesme

Domaćine gospodine, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Domaćine gospodine, koledo! Plovka šeta po polati, Nije plovka, mila snaja Svekra budi: „Digni mi se, Mili svekre, eto tebi Dobri gosti, čim ćemo ih Darivati?“ Al’ govori Mili svekar: „Eto, snajo, Eto čoja nerezana, […]

Lirske pesme

Devojčice kaičice, koledo!

22/01/2014 prelepapoezija 0

Devojčice kaičice, koledo! Teb’ se čini da t’ ne vidim, Ja ti vid’o duge kose, Duge kose do pojasa, Svilen gajtan do zemljice. Slava i čas da je na čas Devojčici. Lirske narodne pesme