Ljubavna poezija

Luča mikrokozma (odlomak) Ah, kako je

22/12/2013 prelepapoezija 0

Ah, kako je zemlja napunjena s idolima svakoga izroda! O, kako je lice svemoguće mračna glupost obezobrazila! Tame car se zli obradovao videć ime neba podrugano, videć ljude đe svakoj mrskosti sa tamjanom oltar okađuju, […]

Misaono - refleksivna poezija

Luča Mikrokozma

20/12/2013 prelepapoezija 0

POSVEĆENOG. S. MILUTINOVIĆU(Na Cetinju 1. maja 1845)Da, svagda mi dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani, zadatak je sm’ješni ljudska sudba, ljudski život snovidjenje strašno! Čovjek izgnat za vrata čudestvah, on sam sobom čudo sočinjava; čovjek […]