Misaono - refleksivna poezija

I pesnik je radnik

19/03/2014 prelepapoezija 0

Pesniku viču: “Videli bismo te kraj tokarskog banka. Šta su to stihovi? Znamo tu priču! A biće za rad-petlja ti tanka.” Možda od zanimanja svakog za rad nas mnogo tog veže. I ja sam fabrika. […]