Epske narodne pesme

Marko Kraljević ukida svadbarinu

21/01/2014 prelepapoezija 0

Poranio Kraljeviću Marko, poranio niz Kosovo ravno. Kad je bio na vodi Servani, sukobi ga Kosovka devojka, božju pomoć naziva joj Marko: „Božja pomoć, Kosovko devojko!“ Devojka se do zemlje poklanja: „Zdravo da si, delijo […]