Misaono - refleksivna poezija

Priča o Svetom Savi

27/01/2015 prelepapoezija 5

Kad je Sveti Sava išao po zemlji, Još pre svoga rođenja, Dok se zvao Rastko, Kao što ide i sada, Samo ga ne vidimo, A možda je to bilo i docnije.Krenuo je Savinim stopama, Ka […]

Misaono - refleksivna poezija

Bogorodica Trojeručica

13/01/2015 prelepapoezija 0

Ja ti ne dođoh, brza pomoćnice, Da bi mi odsečenu šaku zamirila, Niti da te nosim kući, Svemoćnice, Da bi zavađenu braću izmirila…Iščupane su mi ruke iz ramena, Kuća raskućena, a braća poklana, Pa siđoh […]