Misaono - refleksivna poezija

Uspavanka

23/01/2015 prelepapoezija 0

Svet ovaj, u stvari, i nije tako rđav i zao, mada poneko plače, i samuje, i brine.Možda je suton s krova sasvim slučajno pao.Možda bi i noć da svane, možda bi i noć da sine.Volim […]