Ljubavna poezija

Kad pređem na san u vatri gorenja

13/05/2014 prelepapoezija 0

Kad pređem na san u vatri gorenja ruku moju hvata ruka strasno blaga kraj mene treperi vedra moja draga dok mi vihor čupa šume iz korenja.Pod životom gori život snom te strasti, šiklja mlaz plamena […]

Misaono - refleksivna poezija

Skrovišta djetinjstva

07/05/2014 prelepapoezija 0

Mi stanujemo u proljećima i jesenima, po gnijezdima u krošnjama i granama. Naše je oči vilenjak oprao u jezeru što je upilo vidik neba.Stanujemo u cvijeću vrh sijena na travi po ambarima, pojatama i smočnicama […]

Misaono - refleksivna poezija

Sanjarija

07/05/2014 prelepapoezija 0

INa livade ljudskim okom negledane i na zlatna polja što se tekar slute s prepasti zle svile strijeljaš zjene sane u turobne ure i strasne minute,zlatna dušo sestre! Koso Vivijane! Oči Moje Zemlje, sve, vrcaju […]

Deskriptivna poezija

Blaženo jutro

07/05/2014 prelepapoezija 1

Blaženo jutro koje padaš u svijetlom slapu u tu sobu, već nema rane da mi zadaš, počivam mrtav u svom grobu.Možda ćeš ipak da potpiriš pepelom iskru zapretanu — jer evo, trome grudi širiš čeznućem […]

Misaono - refleksivna poezija

Svakidašnja jadikovka

07/05/2014 prelepapoezija 0

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad!I biti slab, i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, i nemiran, i očajan.I gaziti po cestama, i biti gažen […]

Misaono - refleksivna poezija

Ove su riječi crne od dubine

07/05/2014 prelepapoezija 0

Ove su riječi crne od dubine, Ove su pjesme zrele i bez buke – one su, tako, siknule iz tmine, i sada streme k’o pružene ruke.Nisam li pjesnik, ja sam barem patnik I katkad su […]