Epske narodne pesme

Obretenije glave kneza Lazara

25/12/2013 prelepapoezija 1

Kad Lazaru odsekoše glavu Na ubavu na polju Kosovu, Od Srblja se niko ne desio, Već se desi jedno Ture mlado, Jeste Ture, al’ je od robinje, Rodila ga Srpkinja robinja, Pa besedi Tursko momče […]