Misaono - refleksivna poezija

Papirni brodovi

17/10/2020 prelepapoezija 0

Iz dana u dan puštam niz reku poneki mali papirnati brod. Svaki od njih ukrasio sam krupnim, crnim slovima mog imena i sela u kojem živim. Možda će neko preko sedam mora naići na moj […]