Deskriptivna poezija

Slutnja

11/03/2015 prelepapoezija 0

Nebo mutno, izdubljeno, kobno; Dan ubijen pritisnuo boje, Svetlost, oko; i mrtvilo grobno, Mir i strava oko mene stoje.Kroz prirodu, preko drva, ružno Jesen ide; gole grane ćute. I crnilo obavilo tužno Koru, vidik, vreme […]

Ljubavna poezija

Bol i stid

23/02/2015 prelepapoezija 0

Draga i ja na zabavu neku. sa oblaka gde nam ljubav bila, Krenuli smo, padala joj svila, hod i osmeh u muziku meku.Ostavismo budućnost daleku, dan večnosti, pokrajinu vila, Mesta kondor gde razvija krila, da […]