Ljubavna poezija

Među zvezdama

27/11/2015 prelepapoezija 0

U po noći preveseljke, sa netrenke gerevenke, zagrejan se digoh doma. Na ulici nema sveta, samo što po snegu šeta jedna moma. Odelo je snežno, belo, na brežne joj palo grudi, sneg od jeda čisto […]

Misaono - refleksivna poezija

Ej, ropski svete

15/03/2014 prelepapoezija 0

Ej, ropski svete! kuda ću pobeći s obraza tvoga, s obraza tvoga trpežljivoga? Da propadnem u zemlju od ljute sramote sa tvoje grehote? Il’ u nebo da skačem? U nebo? Ta tu je tek najropskije […]

Ljubavna poezija

U noći

15/03/2014 prelepapoezija 0

Oj ljubavniče, meseče! oj, ljubo, noćice! oj, zvezde, poljupcem njegovim užežene joj očice!Oj noći! oj zvezde! oj meseče! te jeste l’ vi tek san što vas iz plama žešćeg svog uspavan sniva dan?Bar ljubav moja […]

Ljubavna poezija

Prolog za Gorski vijenac

28/01/2014 prelepapoezija 0

Na Lovćen gledah u snu, s Cetinja, pun zazora, ka negda, djetinja. Ispitljiv, al’ u smjernoj molitvi, prozborih onoj svetoj kolibi: „Pjesniče, druže, duše, šta ti bi te tamo pope svog tijela prah, u gromove, […]

Ljubavna poezija

Snove snivam

28/01/2014 prelepapoezija 0

Snove snivam, snujem snove, snujem snove biserove, u snu zivim, u snu disem, al’ ne mogu sitne snove, ne mogu ih da napisem. Snove snivam, snove snujem, u slike bih da ih kujem, al’ su […]