Misaono - refleksivna poezija

Pohvala svetu

16/03/2014 prelepapoezija 0

Ne napuštaj me svete Ne idi naivna lastoNe povredite zemlju Ne dirajte vazduh Ne učinite nikakvo zlo vodi Ne posvađajte me sa vatrom pustite me da koračam Prema sebi kao prema svome ciljuPustite me da […]