Misaono - refleksivna poezija

Preživio sam

04/03/2014 prelepapoezija 0

Preživio sam svoje želje, odrekao se sanka svog. Stradanje teško sad me melje: mog pusta srca to je plod. Pod olujama sudbe krute povenuo mi vijenca sjaj, ubog mi život boli mute i čekam da […]